Disclaimer en voorwaarden

Privacy

De persoonlijke gegevens die je op de site van eHealth@Mind en het bijbehorende behandelplatform invult, worden uitsluitend gebruikt om je bericht af te handelen of in het kader van je behandeling bij GGZ inGeest en haar onderdelen eHealth@Mind en Prezens.

Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit zonder je toestemming of wettelijke verplichting aan personen buiten GGZ inGeest ter beschikking gesteld.

Cookies

eHealth@Mind gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Van bezoekers van de website wordt voor het aanmaken van een account geen persoonlijke of gevoelige informatie opgeslagen. Wij houden ons hiermee aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Er zijn twee soorten cookies: functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om je voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. Je kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. eHealth@Mind anonimiseert deze gegevens en gebruikt ze om de website te verbeteren en aan te passen. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van je browser.

Veiligheid van je gegevens

De gegevens die je via het behandelplatform met ons deelt worden bewaard volgens ISO 27000 en NEN 7510 veiligheidsrichtlijnen. Daarbij gebruiken wij verschillende methodes, zoals encryptie, losstaande productie- en ontwikkelomgevingen, autorisatie, gebruikersnaam en wachtwoord, verschillende databases voor klanten, firewalls en elektronische logboeken. Daarbij gebruiken wij de dataservers van Intermax die zich in Nederland bevinden. De gegevens worden 15 jaar opgeslagen.

Je behandeling bij eHealth@Mind

Start en einde van je behandeling bij eHealth@Mind

Wanneer start precies je behandeling bij eHealth@Mind en wat moet je doen wanneer je direct psychische hulp nodig hebt?

Bezoek website

Je bent nog niet bij eHealth@Mind in behandeling. Onze behandelaren hebben nog geen behandelverantwoordelijkheid.

Mocht je in acute psychische nood verkeren en direct hulp nodig hebben, neem dan contact op met je huisarts of huisartsenpost. Hij of zij zal je verder helpen of verwijzen.

Aanmaken account, invullen vragenlijst en wachten op persoonlijk advies

Je hebt een account aangemaakt. Mogelijk heb je ook al een vragenlijst ingevuld en wacht je op persoonlijk advies. Dat persoonlijk advies ontvang je binnen 2 werkdagen na versturen van de ingevulde vragenlijst.

Je bent nog niet bij eHealth@Mind in behandeling.

De gegevens die je bij het aanmaken van de account en het invullen van de vragenlijst hebt verzonden worden alleen gebruikt voor toegangscontrole op het behandelplatform en het geven van een persoonlijk advies.

Je hebt nog geen behandelaar bij eHealth@Mind. Mocht je in acute psychische nood verkeren en direct hulp nodig hebben, neem dan contact op met je huisarts of huisartsenpost. Hij of zij zal je verder helpen of verwijzen.

Ontvangen persoonlijk advies, verwijzing en wachten op eerste gesprek

Je hebt een vragenlijst ingevuld en ons persoonlijk advies ontvangen. Je bent zelf verantwoordelijk om het advies met je huisarts te bespreken en een verwijsbrief te vragen. Mogelijk hebt je dit al gedaan, een verwijsbrief van je huisarts gekregen en je ingeschreven bij eHealth@Mind. Je bent nog niet voor het eerste 1-op-1 gesprek (intakegesprek) naar onze polikliniek gekomen.

Je bent nog niet bij eHealth@Mind in behandeling.

De gegevens die je bij het aanmaken van de account en de verwijzing heeft verstrekt, worden alleen gebruikt voor toegangscontrole op het behandelplatform en het maken van een afspraak voor een eerste 1-op-1 gesprek (intakegesprek).

Je hebt nog geen behandelaar bij eHealth@Mind. Mocht je in acute psychische nood verkeren en direct hulp nodig hebben, neem dan contact op met je huisarts of huisartsenpost. Hij of zij zal je verder helpen of verwijzen.

Eerste gesprek tot afsluiting van uw behandeling

Je hebt een verwijsbrief van je huisarts gekregen en je ingeschreven bij GGZ inGeest. Je bent vanaf nu bij het onderdeel eHealth@Mind van GGZ inGeest in behandeling.
De gegevens die je in de vragenlijst hebt verstrekt en tijdens de behandeling zal verstrekken via het behandelplatform en in de 1-op-1 gesprekken met je behandelaar worden opgenomen in je patiëntendossier.

Gegevens uit je dossier worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Het verloop van de behandeling, controle op de kwaliteit van de behandelactiviteiten, financiële verantwoording, het maken van beleid en wetenschappelijk onderzoek.

Je hebt een behandelaar bij GGZ inGeest. Mocht je in acute psychische nood verkeren en direct hulp nodig hebben, neem dan contact op met je behandelaar, de crisisdienst in uw regio, uw huisarts, of huisartsenpost.

Wat mag je als patiënt van eHealth@Mind van ons verwachten?

Als patiënt van het onderdeel eHealth@Mind van GGZ inGeest heb je dezelfde rechten als andere patiënten van GGZ inGeest. Voor deze informatie verwijzen we je naar de website van GGZ inGeest.

Wat verwachten we van jou als patiënt van eHealth@Mind?

Als patiënt van het onderdeel eHealth@Mind van GGZ inGeest heb je dezelfde plichten als andere patiënten van GGZ inGeest. Voor deze informatie verwijzen we je naar de website van GGZ inGeest.

Je patiëntendossier

Als patiënt van het onderdeel eHealth@Mind van GGZ inGeest gelden rond je patiëntendossier dezelfde afspraken als bij andere behandelingen van GGZ inGeest. Voor deze informatie verwijzen we je naar de website van GGZ inGeest.

Klachtenregeling

Als patiënt van het onderdeel eHealth@Mind van GGZ inGeest gelden bij klachten dezelfde afspraken als bij andere behandelingen van GGZ inGeest. Voor deze informatie verwijzen we je naar de website van GGZ inGeest.